Правила повернення грошових коштів

при наданні інформаційно – консультаційних послуг

 

Ці правила є офіційними та публічними правилами фізичної особи – Полнарьова Олена Гаррівна.

 

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цих Правил про нижченаведене. Правила вважаються прийнятими з моменту натискання кнопки «Зареєструватися» або “Сплатити” на сайті https://you-profi.com.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Дані правила – офіційні правила Виконавця щодо повернення сплачених раніше коштів, адресоване невизначеному колу осіб.

1.2. Послуги – це тренінги, вебінари, інтенсиви, відеолекції, відеоуроки, майстер-класи, марафони, відео записи вебінарів, відеолекції, відеоуроків, коучингові сесії, консультації та інші інформаційні, консультаційні та інші послуги, перелік (види, умови, вартість), які надаються Виконавцем на умовах  Публічного договор ,що розмыщений Виконавцем  на сайті

https://you-profi.com.

1.3. Сайт – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://you-profi.com, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).

1.4. Акцепт (прийняття пропозиції) – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.5. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років або юридична особа чи фізична особа-підприємець, що акцептувала публічний договір (оферту) – уклала з Виконавцем.

1.6. Виконавець – Фізична особа – Полнарьова Олена Гарріївна (ІПН 2867305381).

1.7. Сторони – Виконавець і Замовник.

1.8. Онлайн – надання Послуг з використанням цифрових та інтернет-технологій.

1.9. Час отримання Послуг: дата і початок вказуються на Сайті https://you-profi.com разом з описом конкретної послуги. У разі надання індивідуальних коучінгових сесій або Послуг, дата та час узгоджуються Сторонами в електронному вигляді.

 

2. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

2.1. Замовник має право відмовитись від отримання послуги після здійснення оплати, але не пізніше, ніж за 6 годин до початку надання послуг (тобто не раніше, ніж за 6 годин до початку сплаченої участі у заході – інтенсиві, вебінарі, тренінгу та інших заходах).

2.2. Порядок та умови повернення платежів:

2.2.1. Для повернення сплачених коштів Замовник зобов’язаний надіслати електронний лист Виконавцю не пізніше, ніж за 6 годин до початку заходу, який оплачений Замовником, на електронну адресу info@you-profi.com з інформацією про бажання відмовитися від отримання послуги та інформацією про рахунок або номер банківської карти для повернення грошей.

2.2.2. Виконавець після отримання електронного листа від Замовника про намір відмовитися від послуг надсилати електронний – лист підтвердження.

2.2.3. Якщо Замовник не отримав електронний лист – підтвердження від Виконавця, від зобов’язаний використати інший засіб зв’язку, що вказаний на сайті Виконавця і який дає змогу ПІДТВЕРДИТИ, що Виконавець отримав повідомлення про відмову від послуги (наприклад, прочитане Виконавцем повідомлення в месенджері Фейсбук або Інстаграм або Телеграм).

2.3. Кошти повертаються виключно безготівковим шляхом протягом 3 (трьох) календарних днів після дати отримання передоплати Виконавцем.

2.4. Виконавець повертає сплачену замовником суму за вирахуванням комісій платіжних систем, пов’язаних з поверненням.

2.5. Якщо Замовник бажає повернути кошти після початку заходу, для цього необхідно надіслати електронного листа Виконавцю з обгрунтуванням мотивів повернення коштів. Якщо захід не відповідає очікуванням Замовника, Замовник повинен описати, в чому саме претензії, змістовна відповідь, об’ємом не меньше 400 знаків без пробілів.

2.6. Якщо Замовник не зміг бути присутнім онлайн на заході, Виконавець надає доступ до запису заходу, але сплачені кошти не можуть бути повернуті.

 

3. КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА –  ПОЛНАРЬОВА ОЛЕНА ГАРРІЇВНА

ІПН 2867305381

 

Електронна адреса: info@you-profi.com

тел. +380672495552