ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання інформаційно – консультаційних послуг

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією фізичної особи –  Полнарьова Олени Гарріївна та будь – якою юридичної або дієздатною фізичною особою на надання інформаційно – консультаційних послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті Виконавця (https://you-profi.com), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу.

 

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Зареєструватися» на сайті https://you-profi.com.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір на визначених умовах.

1.2. Послуги – це тренінги, вебінари, відеолекції, відеоуроки, майстер-класи, марафони, відео записи вебінарів, відеолекції, відеоуроків, коучингові сесії, консультації та інші інформаційні, консультаційні та інші послуги, перелік (види, умови, вартість), які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти – об’єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті https://you-profi.com.

1.3. Сайт – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://you-profi.com, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).

1.4. Акцепт (прийняття пропозиції) – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.5. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років або юридична особа чи фізична особа-підприємець, що акцептувала публічний договір (оферту) – уклала з Виконавцем.

1.6. Виконавець – Фізична особа – Полнарьова Олена Гарріївна (ІПН 2867305381).

1.7. Сторони – Виконавець і Замовник.

1.8. Онлайн – надання Послуг з використанням цифрових та інтернет-технологій.

1.9. Час отримання Послуг: дата і початок вказуються на Сайті https://you-profi.com разом з описом конкретної послуги. У разі надання індивідуальних консультацій або коучінгових сесій, дата та час узгоджуються Сторонами в електронному вигляді.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2.2 Даний договір є публічним, і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в

повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на отримання послуг, оформлення Замовлення Послуг

Виконавця на веб-сайті Виконавця http://you-profi.com:

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на

відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://you-profi.com;

2.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним

прийняттям положень цього Договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику консультаційних послуг силами Виконавця (з можливим залученням третіх осіб) відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання послуг в онлайн форматі чи особисто за винагороду.

3.2. Перелік послуг які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти – об’єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті https://you-profi.com.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право отримувати від Виконавця інформацію щодо надання Послуг.

4.2. Замовник зобов’язується виконувати умови цієї Оферти.

4.3. Замовник зобов’язується внести попередню оплату згідно з умов цього Договору.

4.4. Замовник зобов’язується самостійно забезпечити собі доступ до мережі інтернет для отримання Послуг в якості, достатньої для онлайн перегляду відеолекцій, вібенарів та інше.

4.5. Замовник зобов’язується завчасно ознайомитись із порядком отримання Послуг та з процедурою отримання послуг, що описані в даній Оферті, а також в електронному листі, який Виконавец надсилає перед заходом ,який оплатив Замовник на електронну пошту, яку Замовник вказав при реєстрації на подію (підключення до Вебінару або отримання іншої послуги, що була акцептована та оплачена). У разі виникнення запитань щодо технології доступу Замовник зобов’язаний задати питання Виконавцю не пізніше, ніж за 30 хвилин по початку часу надання Послуг.

4.6. Замовник зобов’язується отримати послуги, що були акцептовані та оплачені згідно умов цієї оферти.

4.7. Виконавець зобов’язується надати Послуги, згідно цього договору, якісно і у встановлені Офертою терміни.

4.8. Виконавець зобов’язується надати інструкцію з отримання доступу до Послуг (яким чином отримати доступ до вебінару або іншої послуги, що була акцептована Замовником та оплачена на умовах цієї Оферти).

4.9. Виконавець зобов’язується надати інструкцію з отримання доступу до Послуг не пізніше, ніж за 01 годину до початку надання Послуг (до початку заходу), за умови, якщо Замовник попередньо оплатив участь у заході.

4.10. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію та навики, необхідні для надання конкретних видів послуг, визначених даним Договором.

4.11. Виконавець має право не надавати Замовнику послуги в разі, якщо Замовник не оплатив послуги Виконавця.

4.12. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати і / або часу надання послуг, Замовники, що сплатили Послуги, мають право отримати повернення оплати, якщо не погоджуються на нову дату та час отримання Послуг. Замовник отримує повідомлення про нову дату і / або час отримання Послуг, а також персональне посилання для доступу до Послуг на вказану Замовником при реєстрації контактну адресу електронної пошти.

4.13. Виконавець має право змінювати програму вебінару або іншого заходу, які є Послугами, що надає Виконавець на свій розсуд.

4.14. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила за надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції на Сайті.

4.15. Виконавець має право зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти в межах чинного законодавства в сфері захисту персональних даних. Замовник дає дозвіл на збір, обробку та зберігання персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

4.16. Замовнику заборонено (у разі виявлення таких порушень Замовник сплачує штраф Виконавцю у розмірі не менше, ніж десятикратної вартості сплаченої послуги):

4.16.1. Поширювати відео-, аудіозапис послуги будь-яким способом.

4.16.2. поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, і / або переведення на інші мови.

4.16.3. У комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ.

4.16.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди.

4.16.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Виконавця.

 

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, інформацією на Сайті та пройти процедуру реєстрації.

5.2. При реєстрації на сайті Виконавця на захід Замовник зобов’язаний обрати вид послуги та заповнити анкетні дані: прізвище, ім’я; адреса діючої електронної пошти, на яку слід надіслати інформацію про реєстрацію та інструкцію з доступу для отримання Послуг, контактний номер телефону.

5.3. Здійснити повну попередню оплату (з урахуванням комісії).

5.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при реєстрації.

5.5. Замовник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації при реєстрації.

5.6. У разі, якщо Замовник не отримав електронний лист – підтвердження про реєстрацію після реєстрації та оплати або не отримав електронний лист від Виконавця з інструкцією з отримання доступу до Послуг після оплати, Замовник повинен самостійно звернутись до Виконавця шляхом надсилання електронного листа або іншим електронним способом, які вказані на Сайті Виконавця.

5.7. У разі якщо Замовник не отримав електронного листа із інструкцією з отримання доступу до Послуг та не звернувся до Виконався, щоб отримати інструкцію та не отримав Послуги, Послуги вважаються наданими у повному обсягу.

5.8. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник не звернувся повторно до Виконавця, щоб отримати інструкцію з доступу до Послуг у разу неотримання її після реєстрації та оплати. В цьому разі Послуги вважаються наданими в повному обсягу, і попередня оплата не повертається.

5.9. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник вказав невірний адрес електронної пошти (або адрес не діючої електронної пошти або адресу електронної пошти, скринька якої переповнена та не приймає нові електронні листи). Електронний лист з інструкцією з доступу до Послуг, що відправлений Виконавцем та електронний лист від електронної поштової про повернення або недоставку листа свідчить про те, що Виконавець виконав свої зобов’янання з інформування Замовника. В цьому разі Послуги вважаються наданими в повному обсягу, і попередня оплата не повертається.

5.10. Зміна анкетних даних Замовника після проходження процедури реєстрації можлива лише за погодженням із Виконавцем.

5.11. Виконавець має право призупинити або повністю припинити реєстрацію з попередженням на Сайті та інформуванням на Сайті нової дати та часу надання послуг, в разі досягнення ліміту кількості Замовників, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.

5.12. Зареєстровані Замовники не мають права передавати (продавати) своє право на отримання послуг третім особам.

5.13. Виконавець залишає за собою право відмовити у реєстрації Замовнику, без пояснення причин такої відмови.

 

6. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Для отримання послуг Замовник зобов’язаний зареєструватися на Сайті на захід, сплатити послуги та виконати всі умови даної Оферти.

6.2. Після реєстрації, на зазначену Учасником електронну пошту, перед початком надання послуг Виконавець надсилає електронний лист з підтвердженням реєстрації, а також не пізніше, ніж за 1 годину до початку надання послуг електронний лист з інструкцією, як отримати доступ до Послуг.

6.3. Інформація в електронному листі з інструкцією містить посилання, яке дійсне тільки для одного Замовника, яким воно було отримано. Перейшовши по ній, Замовник отримає Послугу, що була акцептована та оплачена. В результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції вебінара або отримання іншої послуги, що була оплачена. У разі надання персонального посилання на відеозапис, на Замовника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

6.4. Для отримання Послуг Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера, мобільного телефона або іншого мобільного пристрою.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Замовником отримання Послуг, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в тому числі з-за невиконання Замовником, в тому числі, але не виключно п. 6.4. цієї Оферти.

6.6. У разі не отримання Послуг Замовником через пропуск заходу, в тому числі з причин, не залежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення (повторного надання послуг) або надання інформації, що була на заході. При цьому послуги вважаються наданими належним чином.

6.7. За порушення морально-етичних норм, написання неввічливих коментарів на рахунок Виконавця або інших Замовників протягом заходу, який входить в Послуги та / або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншу некоректну поведінку, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання доступу такому Замовнику до написання повідомлень під час заходу.

 

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

7.1. Вартість Послуг Виконавець визначає самостійно та вказує на сайті https://you-profi.com.

7.2. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість послуг та оголошувати нову вартість на сайті https://you-profi.com. При цьому Замовники, які вже сплатили Послуги, отримають цю Послугу без будь – яких доплат (у разі підвищення вартості) або повернень (у разі знижок або зниження вартості Послуг).

 

8. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

8.1. Оплата послуг здійснюється виключно у безготівковій формі.

8.2. Послуги надаються виключно після повної, 100% оплати, не пізніше, ніж за 2 години до початку часу надання послуг (вебінару, іншого заходу або індивідуальних сесій чи консультацій).

8.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із безготівкових способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе: оплата електронними грошима, оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг, оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр).

8.4. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до обраного Учасником способом оплати.

8.5. Виконавець може на свій розсуд надавати Замовнику (або окремим Замовникам) персональні бонуси, знижки, привилеї.

 

9. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

9.1. Замовник має право відмовитись від отримання послуги після здійснення оплати, але не пізніше, ніж за 6 годин до початку надання послуг (тобто не раніше, ніж за 6 годин до початку сплаченої участі у заході – вебінарі та інших заходах).

9.2. Порядок та умови повернення платежів:

9.2.1. Для повернення сплачених коштів Замовник зобов’язаний надіслати електронний лист Виконавцю не пізніше, ніж за 6 годин до початку заходу, який оплачений Замовником, на електронну адресу info@you-profi.com з інформацією про бажання відмовитися від отримання послуги та інформацією про рахунок або номер банківської карти для повернення грошей.

9.2.2. Виконавець після отримання електронного листа від Замовника про намір відмовитися від послуг надсилати електронний – лист підтвердження.

9.2.3. Якщо Замовник не отримав електронний лист – підтвердження від Виконавця, від зобов’язаний використати інший засіб зв’язку, що вказаний на сайті Виконавця і який дає змогу ПІДТВЕРДИТИ, що Виконавець отримав повідомлення про відмову від послуги (наприклад, прочитане Виконавцем повідомлення в месенджері Фейсбук або Інстаграм або Телеграм).

9.3. Кошти повертаються виключно безготівковим шляхом протягом 3 (трьох) календарних днів після дати отримання передоплати Виконавцем.

9.4. Виконавець повертає сплачену замовником суму за вирахуванням комісій платіжних систем, пов’язаних з поверненням.

 

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Виконавець не несе відповідальності за не отримання результату, отримання результату, який не відповідає очікуванням Замовника.

10.2. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Замовника.

10.4. Сумарна відповідальність Виконавця по будь-яких претензій і / або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Замовником за Послуги.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Послуг у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової або неповної інформації при реєстрації.

10.6. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Усі авторські та суміжні права на матеріали, що знаходяться на Сайті Виконавця, а також записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику під час надання Послуг належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях.

 

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

12.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

12.3. До даного договору застосовується законодавство України.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА –  ПОЛНАРЬОВА ОЛЕНА ГАРРІЇВНА

ІПН 2867305381

 

Електронна адреса: info@you-profi.com

тел. +380672495552

Cвяжитесь с нами любым удобным способом.
Мы всегда рады новым идеям и ответим на Ваши вопросы:

 

E-mail: info@you-profi.com

 

+38067-249-55-52

 

Соцсети: Facebook | Instagram